مرور برچسب

دیابت و عوارض آن

سنسور پوششی خودتنظیم و اندازه گیری قند خون موقع ورزش از روی عرق پوست

سنسور پوششی خودتنظیم و اندازه گیری قند خون موقع ورزش از روی عرق پوست محققان، یک پچ قابل عرضه و با قابلیت پوشیدن و خود تنظیم را طراحی کرده اند که امکان نظارت بر غلظت گلوکز در عرق انسانی را فراهم می کند. نیویورک: دانشمندان یک سنسور پوشیدنی…