مرور برچسب

دیابت و فشار خون

آسیب حاد کلیه ناشی از نارسایی قلبی است

آسیب حاد کلیه ناشی از نارسایی قلبی است یک تحقیق در مورد جانبازان ایالات متحده نشان می دهد که ارتباط قابل توجهی بین آسیب های شدید کلیه و افزایش خطر نارسایی قلبی وجود دارد. در ایالات متحده آمریکا، آسیب حاد کلیه (AKI) - که قبلا نارسایی…