مرور برچسب

دیابت و میوه های قندی

میوه های دارای قند پایین

میوه های دارای قند پایین همه میوه ها حاوی قند هستند، اگر چه برخی از آنها دارای قند بیشتری نسبت از بقیه هستند. افرادی که قصد کنترل قند مصرفی خود را دارند اغلب مصرف نوشیدنی های قند دار، شکلات یا آب نبات را کاهش می دهند و ممکن است…