مرور برچسب

دیدگاه تکاملی

تصویب قانون جدید در سوئد و کاهش زاد و ولد خرس های ماده

تصویب قانون جدید در سوئد و کاهش زاد و ولد خرس های ماده خرس های ماده بر اساس  قانون مصوبه ای در سوئد که مانع از شکار خرسهای مادر و فرزندانشان می شود زمان بیشتری برای پرورش توله های خود دارند. دانشمندان دریافتند که طول مدت زمانی که  توله…