مرور برچسب

دیلی مولتی

نزدیک به ۵۰ درصد مولتی ویتامین ها اصل نیستند

نزدیک به 50 درصد مولتی ویتامین ها اصل نیستند یک گزارش جدید مشخص کرد که حدود نیمی از مولتی ویتامین ها چیزی را که می گویند انجام نمی دهند. همواره ادعا می شود مولتی ویتامین ها قرص های سلامتی جادویی هستند. یک گزارش جدید از آزمایشگاه یک شرکت…