مرور برچسب

دینامومتر

انفجار موتور دیزل سه قلوی کامینز

انفجار موتور دیزل: آزمایش انفجار موتور درون سوز دیزل سه قلوی کامینز موتور دیزل گونه‌ای موتور درون‌سوز است که در آن از چرخه دیزل برای ایجاد حرکت استفاده می‌شود. فرق اصلی آن با دیگر موتورها استفاده از احتراق در اثر تراکم است. در این گونه…