مرور برچسب

دی باریون

دانشمندان بر این باورند که به زودی نوع جدیدی از ذرات عجیب و غریب به وجود خواهند آمد

دانشمندان از یکی از قدرتمند ترین رایانه های دنیا به منظور شبیه سازی های پیچیده استفاده نمودند و یک نوع جدید از ذرات دی باریون را مدل سازی کردند. ذره دی باریون ذره ای است که دارای دو باریون به جای یکی می باشد و کوارک های آن دارای رنگ…