مرور برچسب

ذهن هشیار

نقش ذهن ناهشیار در زندگی روزمره

ذهن ناهشیار بر هر چیزی تاثیر زیادی می گذارد، اما همیشه پنهان و غیرقابل رویت است. اغلب، تمرکز بر ذهن هشیار ماست که عملکرد تفکر انتقادی مغز ما را بر عهده دارد. ناهشیار، لایه‌ای قدرتمند در زیر ذهن هشیار است که شامل آگاهی از همه چیزهایی است…