مرور برچسب

رئیس جمهورهای دنیا قبلا چه کاره بودن؟

شغل قبلی آقای رئیس جمهور

شغل قبلی آقای رئیس جمهور در این قسمت شما را با شغل های قبلی بعضی از رییس جمهورهای دنیا آشنا خواهیم کرد :   ایوو ژوزیپوویچ   رییس جمهور سابق کرواسی از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ شغل پیشین: آهنگساز موسیقی کلاسیک .…