مرور برچسب

رابطه جنسی ایمن

باید ها و نبایدهای روابط جنسی در بارداری

باید ها و نبایدهای روابط جنسی در بارداری بسیاری از زوجها در طی بارداری، تغییراتی را در روابط خود تجربه می کنند. اکثر آنها نزدیکی عاطفی و تعهد بیشتری نسبت به هم حس می کنند ولی عده ای هم ممکن است تصاد و کشمکش بیشتری احساس کنند. زوجهایی…