مرور برچسب

رابطه سلامتی و محیط زیست

رفتن به طبیعت باعث افزایش طول عمر زنها می شود

رفتن به طبیعت باعث افزایش طول عمر زنها می شود در این مقاله که توسط کارشناسان سلامت health وبسایت ورد نگار تهیه شده است در مورد تذکری به زنان، یعنی عمر طولانی با آشتی کردن با طبیعت بحث شده است. طبق یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله…