مرور برچسب

رانندگی اتوماتیک و بدون راننده

حمل و نقل آینده فراتر از انتظار است

حمل و نقل آینده فراتر از انتظار است در این هفته شرکت تابع کمپانی فولکس واگن موسوم به Moia خودرو کانسپت یا مفهومی را طی رویدادی در برلین رونمایی کرده است. این خودرو مفهومی یک ون تمام الکتریکی شش متری و لوکس است. خودرو کانسپت Moia…