مرور برچسب

رانندگی ایمن

ماشین خود را چگونه برای رانندگی در برف آماده کنیم؟

رانندگی در برف: 11 نکته ای که باید رعایت کنیم نکات قبل از ورود به ماشین برای رانندگی در برف فصل زمستان، فصلی همراه با طوفان و یخبندان است. این بدان معنی است که ماشین شما می تواند در عرض چند ساعت در بین توده ای از برف و یخ پوشانده شود. در…