مرور برچسب

رانندگی خودکار در خودروهای الکتریکی

اوج تکنولوژی طراحی ماشین کانسپت یا مفهومی ۲۰۱۷

اوج تکنولوژی طراحی ماشین کانسپت یا مفهومی 2017 اوج تکنولوژی طراحی در ماشین کانسپت یا مفهومی سال 2017 به وضوح مشخص و آشکار است. ماشین کانسپت یا مفهومی هر سال به خودروهای تخیلی فیلم های هالیوودی نزدیک تر می شود. خودروسازان از…