مرور برچسب

ران

کوچک کردن ران و باسن با ورزش های ساده

 کوچک کردن ران و باسن با ورزش های ساده بسیاری از افرادی که برنامه ورزشی و تغذیه ای کاهش وزن دارند تمایل دارند که علاوه بر کوچک کردن چربی های دور شکم، چربی های ران ها و باسن خود را نیز بسوزانند. اندازه غیر طبیعی و آزاردهنده…