مرور برچسب

راهبان

آیا خواستگاه کونگ فو از هند سرچشمه می گیرد؟

آیا خواستگاه کونگ فو از هند سرچشمه می گیرد؟ چینی ها معتقدند بنیانگذار کونگ فو یک راهب هندی به نام بودی دارما بوده است. به گزارش وردنگار شائولین اعتقاد دارد که:  کشیش بودایی هندی به نام بودی دارما (تامو Tamo به زبان چینی)، بنیانگذار…