مرور برچسب

راهنمای تب کریمه کنگو؛ روش های پیشگیری و درمان

راهنمای تب کریمه کنگو؛ روش های پیشگیری و درمان

راهنمای تب کریمه کنگو؛ روش های پیشگیری و درمان -بیماری تب کریمه کنگو چیست ؟  یک بیماری تب دار حاد  که بوسیله کنه به انسان منتقل می شود و مرگ ومیر بالایی دارد و همه گیری های داخل بیمارستان آن شایع است. با وجودی که این بیماری مخصوص…