مرور برچسب

راهنمای نه گفتن برای والدین

بازی اینترنتی چالش نهنگ آبی، بازی که نوجوانان را به کام مرگ می کشاند

بازی اینترنتی چالش نهنگ آبی، بازی که نوجوانان را به کام مرگ می کشاند جدیدا در فضای اینترنت و به خصوص در میان قشرهای نوجوان، بازی اینترنتی به نام چالش نهنگ آبی تبلیغ می شود. این بازی به اینصورت است که ابتدا از فردی که به عنوان طعمه یا به…