مرور برچسب

راهکارهای جدید برای افسردگی نوجوانان

درمان افسردگی نوجوانان با کمک دستورالعمل های جدید

آکادمی اطفال آمریکایی قصد دارد برای اولین بار دستورالعمل های بروزسانی شده خود را در مورد سلامت روان نوجوانان در طی 10 سال گذشته منتشر کند. آنها امیدوارند تا مسائل مربوط به سلامت روان نوجوانان را زودتر دریابند و به این ترتیب با موفقیت…