مرور برچسب

راه رفتن

اجداد انسان ها از ما قبل تاریخ قادر به راه رفتن بودند

اجداد انسان ها از ما قبل تاریخ قادر به راه رفتن بودند با توجه به تحقیقات جدید، برخی از انسان های ما قبل تاریخ قادر بودند بدون از دست دادن توانایی میمون مانند خود برای صعود از درختان ، بر روی پاهای عقب راه بروند. تجزیه و تحلیل اسکلت 4.4…