مرور برچسب

راه های افزایش تعداد اسپرم

۱۴ راه افزایش تعداد اسپرم

14 راه افزایش تعداد اسپرم تعداد کل اسپرم یا مجموع اسپرم، به میانگین تعداد کل اسپرم موجود در یک نمونه از اسپرم اشاره دارد. شمارش اسپرم یکی از ویژگی های متعددی است که در تجزیه و تحلیل مایع منی انجام می شود و عامل مهمی برای باروری است. بر…