مرور برچسب

راه های افزایش قد در بزرگسالان

۸ تمرین مفید برای بلند قدتر شدن در عرض یک هفته

8 تمرین مفید برای بلند قدتر شدن در عرض یک هفته آلیس رابینسون از انگلستان چند تکنیک محبوب را مورد آزمایش قرار داد و موفق شد در عرض یک هفته 1.5 سانتی متر بلند قدتر شود، به طوری که توانست با کشش ستون فقرات، ارتفاع دیسک بین لگنی خود را تا 1-2…