مرور برچسب

راه های افزایش میل جنسی

هورمون کیس پپتین می تواند میل جنسی مردان را افزایش دهد

هورمون کیس پپتین می تواند میل جنسی مردان را افزایش دهد اضطراب می تواند یک عامل مهم در اختلال عملکرد جنسی مردان باشد. مطالعه جدید نشان می دهد که ممکن است یک درمان مؤثر برای هر دو، با استفاده از یک هورمون به نام کیس پپتین وجود داشته باشد.…

کمبود هیجان و میل جنسی و راه های طبیعی برای افزایش میل جنسی

کمبود هیجان و میل جنسی و راه های طبیعی برای افزایش میل جنسی نوشته جاناتان ای پراسکی بخشی از زندگی هر انسانی را رابطه جنسی تشکیل می دهد. هنگامی که میل و هیجان جنسی تان کاهش پیدا می کند، راه ها و تقویت کننده های طبیعی وجود دارند که شما برای…