مرور برچسب

راه های انتقال تبخال

هشدار به مادرانی که کودک آنها به هرپس یا تبخال دچار شده است

هشدار به مادرانی که کودک آنها به هرپس یا تبخال دچار شده است مراقب باشید هرکسی از دوستان و آشنایانتان می تواند مبتلا به ویروس هرپس یا تبخال باشد. در این مقاله که توسط کارشناسان سلامت وبسایت وردنگار تهیه شده است، داستان واقعی کودکی را از…