مرور برچسب

راه های انتقال

هپاتیت بی: پیشگیری و راه های انتقال

هپاتیت بی: پیشگیری و راه های انتقال هپاتیت بی یک بیماری کبدی واگیردار است که در نتیجه عفونت با ویروس هپاتیت بی ایجاد می‌شود. در واقع کبد محل زندگی و تکثیر این ویروس است. معمولاً موارد حاد عفونت با هپاتیت بی، سیر خود محدود شونده ای دارد ولی…