مرور برچسب

راه های تقویت حافظه

خواندن با صدای بلند باعث افزایش حافظه و گرفتن نمره بهتر می شود

خواندن با صدای بلند باعث افزایش حافظه می شود خواندن با صدای بلند : براساس یک مطالعه جدید منتشر شده در مجله "حافظه"، احتمال به خاطر سپردن یک مطلب زمانی که آنرا با صدای بلند می خوانیم، افزایش می یابد. محققان این مطالعه از دانشگاه واترلو در…

راه های تقویت حافظه و بهبود عملکرد مغز

راه های تقویت حافظه و بهبود عملکرد مغز هر کسی می تواند حافظه خود را بهبود بخشد، مگر اینکه در اثر یک حادثه بخشی از حافظه اش را از دست دهد و مشکلی برا ی آن ایجاد شود. اگر می خواهید آزمایش علمی خود را امتحان دهید، در مسابقات قهرمانی حافظه…