مرور برچسب

راه های خود درمانی

یاد بگیرید که چگونه پزشک خود باشید

استقلال پزشکی واقعی هنگامی حاصل میشود که برای مراقبت از سلامت خود با استفاده از روش های طبیعی، به خود وابسته شوید. امروزه، استفاده مردم از داروهای مسکن یا داروهای خطرآفرین به عنوان اولین راه حل درمانی، بسیار رایج شده است.