مرور برچسب

راه های داشتن اعتماد به نفس

چگونه در موقعیت‌های مختلف اعتماد به نفس داشته باشیم؟

آیا اعتماد به نفس وابسته به شخصیت بوده یا اکتسابی است؟ داشتن صفات شخصیتی خاص به ایجاد اعتماد به نفس کمک می‌کند؛ اما اعتماد به نفس عادتی است که می‌توان آن را یاد گرفت. حفظ اعتماد به نفس در موقعیت‌های متغیر یا دفاعی دشوار نیست. فقط باید…