مرور برچسب

راه های کوچک کردن شکم

راه های کوچک کردن شکم-قسمت دوم

راه های  کوچک کردن شکم -قسمت دوم حرکات مناسب برای کوچک کردن شکم تردیدی نیست که یک شکم زیبا می تواند اضطراب شما را در رابطه با پوشیدن لباس هایتان کاهش دهد. اما نکته مهم تر جلوگیری از آسیب دیدن شما موقع انجام نرمش های مخصوص…

راه های کوچک کردن شکم – قسمت اول

راه های کوچک کردن شکم - قسمت اول -مصرف شیرینی جات و مواد قندی را قطع کنید. از آن جايي كه در تهيه اغلب مواد غذايي، شكر به كار رفته است، بنابراين حذف كامل قند از رژيم امكان پذير نيست. كافي است مصرف قندهاي خالص ( قند و شكر )…