مرور برچسب

راکت بزرگ فالکون

راکت بزرگ فالکون ایلان ماسک در راه است

راکت بزرگ فالکون ایلان ماسک در راه است به نظر می رسد شرکت ایلان ماسک برروی سفینه فضایی مریخ نورد SpaceX مشغول کار است و در آینده نزدیک نیز این سفینه رونمایی خواهد داشت. ایلان ماسک روی پروژه های بلندپروازانه مختلفی مشغول کار است که سفینه…