مرور برچسب

رباتیک

اختراع اسکیت برد الکتریکی توسط تویوتا

اختراع اسکیت برد الکتریکی توسط تویوتا اسکیت برد : همانطور که می دانید موتورهایی که بر روی اسکیت برد ها نصب می شوند این قابلیت و توانایی را برای اسکیت سواران فراهم می کنند تا تخته خود را به خوبی هدایت کنند و به سمت مقصد خود بروند. اختراع…