مرور برچسب

ربات صوفیا

اعطای حق شهروندی به یک ربات به نام سوفیا از سوی عربستان سعودی

اعطای حق شهروندی به یک ربات به نام سوفیا از سوی عربستان سعودی عربستان سعودی اولین کشور در دنیاست که به یک ربات، حق شهروندی اعطا کرده است. این حرکت تلاش برای ارتقاء عربستان سعودی به عنوان مکانی برای توسعه هوش مصنوعی است، اما بسیاری از آنها…