مرور برچسب

ربات ها

توسعه هوش مصنوعی به کمک OpenAI

توسعه هوش مصنوعی به کمک OpenAI شرکت های بسیاری هستند که در زمینه هوش مصنوعی قدم های بزرگی برداشتند و در این زمینه فعالیت می کنند. اما در این بین باید موسسه ی OpenAI ایلان ماسک را یک شرکت متفاوت دانست. موسسه ی OpenAI توسط ایلان ماسک ،…