مرور برچسب

ربطه مدت خواب با آلزایمر

آیا خوابیدن زیاد می تواند باعث دمانس شود؟

آیا خوابیدن زیاد می تواند باعث دمانس شود؟   به گفته محققان، بزرگسالانی که در سن بالای 65 سال به سر می برند باید 7-8 ساعت خواب، داشته باشند. برای کسانی که به طور میانگین  9 ساعت یا بیشتر می خوابند، ممکن است نشانه اولیه ی زوال عقل باشد. در…