مرور برچسب

رتبه‌بندی دانشگاه‌ها

هزینه تحصیل در دانشگاه های برتر آمریکا

هزینه تحصیل در دانشگاه های برتر آمریکا رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، که اغلب به عنوان رتبه‌بندی شانگهای شناخته می‌شود، یک نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌ها در سطح جهان است. ایده اولیه رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی جهان توسط…