مرور برچسب

رزوراترول

دانشمندان پیری را در سلول های انسانی تغییر می دهند

دانشمندان پیری را در سلول های انسانی تغییر می دهند تحقیقات جدید منتشر شده در مجله سلول زیست شناسی BMC نشان می دهد که سلول های انسانی قدیمی می توانند با استفاده از مواد شیمیایی مشابه رزوراترول که مواد معدنی موجود در شکلات تیره است، دوباره…