مرور برچسب

رفع گودی کمر

گودی کمر و راه های پیشگیری و اصلاح آن

مهره های بدن از ۲۴ مهره آزاد تشکیل شده است که شامل ۷ مهره گردنی، ۱۲ مهره سینه ای، ۵ مهره کمری می باشد. علاوه بر این ها دو مهره خاجی و دنبالچه نیز دارد. اگر مهره های کمری دچار قوس شوند، فرد دچار گودی کمر می شود. به گودی کمر لوردوز نیز می…