مرور برچسب

روانشناسی رنگ آبی

روانشناسی رنگ : چگونه رنگ لباس بر رفتار شما تاثیر می گذارد؟

روانشناسی رنگ : برای اکثر افراد پوشیدن لباس فقط یک کار صبحگاهی است ولی بهتر است در این عقیده تجدید نظر کنند. در نظر بگیرید که برای روز خود چه اهدافی دارید و متناسب با آن رنگ لباس خود را انتخاب کنید:

شواهد نشان می دهد فقط انسان های مدرن قادر به مشاهده رنگ آبی هستند

شواهدی وجود دارد که نشان می دهد فقط انسان های مدرن قادر به مشاهده رنگ آبی هستند بینایی انسان، رمز و رازی باور نکردنی را در پس زمینه خود دارد. اکثر ما قادر به دیدن حدود یک میلیون رنگ هستیم و هنوز هم نمی دانیم که چرا همه ما این رنگها را به…