مرور برچسب

روانشناسی روابط اجتماعی

۱۱ تکنیک استفاده از شکست ها و اشتباهات برای موفقیت

11 تکنیک استفاده از شکست ها و اشتباهات برای موفقیت شکست همیشه ناخوشایند است، اما این ما هستیم که انتخاب می کنیم از آن ناراحت باشیم یا از نتایج آن بهره ببریم. کارشناسان سبک زندگی وبسایت وردنگار حدود 11 تکنیک استفاده از شکست ها و اشتباهات…

۱۳ روش برای اینکه متوجه شوید که همکارانتان شما را احمق فرض کرده اند.

13 روش برای اینکه متوجه شوید که همکارانتان شما را احمق فرض کرده اند. 1-بحث و جدل بعضی از افراد ذاتا به بحث و جدل با دیگران علاقه دارند، اما اگر می بینید که همکارهای شما مدام به بحث با شما می پردازند باید بگویم که نشانه خوبی نیست. آن ها…