مرور برچسب

روانشناسی موفقیت

روانشناسی رنگ : چگونه رنگ لباس بر رفتار شما تاثیر می گذارد؟

روانشناسی رنگ : برای اکثر افراد پوشیدن لباس فقط یک کار صبحگاهی است ولی بهتر است در این عقیده تجدید نظر کنند. در نظر بگیرید که برای روز خود چه اهدافی دارید و متناسب با آن رنگ لباس خود را انتخاب کنید:

فلش کارت موفقیت در زندگی- قسمت اول

فلش کارت موفقیت در زندگی- قسمت اول برای رسیدن به موفقیت یک سری نکات ریز و مهمی در زندگی وجود دارد که باید همیشه به آنها توجه کنیم و آنها را ملکه ذهن خود قرار دهیم.  ب یاد داشته باش ک.... 1) آنان که تجربه های گذشته را به خاطر نمی آورند…