مرور برچسب

روانشناسی کودکان

مقایسه کتاب اول دبستان ایران، آلمان و چین و تأثیر روانشناختی آن بر کودکان

مقایسه کتاب اول دبستان ایران، آلمان و چین و تأثیر روانشناختی آن بر کودکان یکی از عوامل موثر در رشد شخصیت و تعالی افراد جوامع مدرن، روش های آموزشی این جوامع در آموزش و پرورش و توسعه روش های نوین آموزشی به خصوص در سال اول دبستان است. بی…

۸ عادت نادرستی که به سلامتی کودک شما آسیب می رساند

 8 عادت نادرستی که به سلامتی کودک شما آسیب می رساند نقش والدین به عنوان الگوی رفتاری کودکان با توجه به رفتار وگفتار شما یادمی گیرند که در زندگی خود چگونه رفتار کرده و چگونه در مهارت کسب کنند. برای اینکه به آنها بیاموزید چطور سالم زندگی…