مرور برچسب

روانپریشی

روانپریشی (سایکوز): علایم، سبب‌شناسی و درمان

روانپریشی از دست دادن تماس با واقعیت است، عموما شامل هذیان‌ها(باورهای اشتباه) و توهمات(دیدن و شنیدن چیزهایی که وجود ندارند) می باشد. از هر 100 نفر 3 نفر در بخشی از زندگی خود روانپریشی را تجربه می‌کنند. علایم روانپریشی روانپریشی خود…

آیا آسیب های مغزی می توانند شخصیت فرد را تغییر دهند؟

آیا آسیب های مغزی می توانند شخصیت فرد را تغییر دهند؟ آسیب های مغزی :  اینکه ما چه کسی هستیم و چه چیزی ما را به "خود فعلی مان" تبدیل می کند موضوع بحث های زیادی را در طول تاریخ تشکیل داده است. در سطح فردی، اجزای تشکیل دهنده ماهیت منحصر به…