مرور برچسب

رژیم طبیعی

رژیم طبیعی شما : مواد غذایی خام + یک نمونه برنامه هفتگی

رژیم طبیعی شما: غذاهای زنده خام توسط دکتر تی.سی فرای و دیوید کلین  نوشته شده است. نویسندگان اظهار داشتند که رژیم غذایی طبیعی انسانها از میوه های خام، سبزیجات، دانه ها و آجیل تشکیل شده است و بنابراین آنها از یک رژیم غذایی که به طور کامل از…