مرور برچسب

رژیم غذایی ایده آل

داشتن رژیم غذایی ایده آل در کنار همسر پرخور

رژیم غذایی ایده آل - اگر متوجه شدید زن یا مردی که در زندگی شما حضور دارد، تأثیر منفی بر روی تلاش های شما برای پیروی از یک رژیم غذایی و شیوه زندگی سالم دارد، جینا برگن، یک نویسنده ی آزاد و  طرفدار یوگا، چند توصیه برای شما دارد. مطالعات…