مرور برچسب

رژیم غذایی با نمک زیاد

تاثیر نمک بر فشار خون و راهکارهای موثر برای کاهش آن

بر هیچ کس پوشیده نیست که مصرف بیش از حد نمک باعث افزایش فشار خون ما می شود. و با توجه به یک مطالعه جدید، این ارتباط حتی زمانی که رژیم غذایی ما پر از مواد غذایی سالم است باقی می ماند. در مطالعه بیش از 4،000 بزرگسال، دانشمندان نشان دادند…