مرور برچسب

رژیم غذایی بدون شکر

رژیم غذایی بدون قند و مزایای آن

رژیم غذایی بدون قند و مزایای آن به طور متوسط بزرگسالان قند بیشتری مصرف می کنند، بنابراین مصرف شکر کمتر یک ایده خوب برای اکثر مردم است. برخی افراد، یک گام بیشتر می روند و قند را کاملا از رژیم غذایی خود حذف می کنند. رژیم غذایی بدون قند…