مرور برچسب

رژیم غذایی برای بهبود زخم

درمان خانگی کبودی پوست

درمان خانگی کبودی پوست کبود شدن پوست یک واکنش طبیعی در اثر آسیب خوردگی است. رگ های خونی کوچک زیر پوست می توانند حتی با یک ضربه کوچک آسیب ببینند و پس از خونریزی در زیر پوست، بروز کنند. در نهایت، این خون به دام افتاده در زیر پوست، به…