مرور برچسب

رژیم غذایی برای سرطان روده

آیا این دستورالعمل تجربی می تواند سرطان روده بزرگ را متوقف کند؟

سرطان روده بزرگ و توقف آن محققان با استفاده از پروبیوتیک های مهندسی شده و سبزیجات سبز برگدار، در تلاش برای راه اندازی یک سلاح موثر علیه سرطان روده بزرگ یا کولورکتال هستند. مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC)، سرطان روده بزرگ را…