مرور برچسب

رژیم غذایی برای فشار خون

آیا تداخل ۱۶ هفته ای در سبک زندگی می تواند فشار خون را تحت تاثیر قرار دهد؟

فشار خون - مطالعه ای که توسط محققان در کارولینای شمالی انجام شده نشان می دهد که در طی یک برنامه 16 هفته ای، تغییرات در شیوه زندگی بیشترین تاثیر را بر فشار خون بالا داشته است. ذکر این نکته ضروری است که افرادی که در این تحقیق شرکت داشتند، پس…