مرور برچسب

رژیم غذایی بروکلی

رژیم غذایی بروکلی | فواید + برنامه غذایی هفتگی

رژیم غذایی بروکلی برای افرادی است که دوست دارند سبزیجات بخورند و بخواهند به سرعت وزن کم کنند. این بر اساس پنج رژیم است که هر یک دو روز طول می کشد و کل مدت رژیم غذایی ده روز است . برای ده روز، می توانید تا 16 پوند از دست بدهید. این رژیم…